Chumsangsonglkram kennel
chumsangsongkram

สุนัขบางแก้ว คอกชุมแสงสงคราม Thai bangkaew dog of Chumsangsongkram 081-9726683 Khun Prathum and Khun Supavadee Kongjareon
Tel: +66 55 304 066,+66 1 972 6683, +66 9 268 1326 Contact Us : Mr.Jetsada Sangjan : jetsada41@hotmail.com TH / FR / EN

Thai bangkaew dog of Chumsangsongkram kennel Thailand on TV (Pet Lover by Jerhigh : ตามรอยบางแก้วจังหวัดพิษณุโลก Part1/3 ) หลวงปู่มาก , วัดบางแก้ว ปู่เทือง คงเจริญ และ คุณประทุม คงเจริญ คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก พร้อมเจ้า เพชรนิล พ่อพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว สีขาว-ดำ / เมืองทอง พ่อพันธุ์สีขาว-น้ำตาล ชนะเลิศที่ 1 ถึง 7 สนาม

 

Thai bangkaew dog chumsangsongkram kennel Phitsanulok , Thailand คอกชุมแสงสงคราม
ChumSangSongKram Kennel http://www.chumsang.net The First breeder and The First Thai BangKaew Dog kennel in Thailand. This is the first pioneer dog group of the history of Bangkeaw which comes from Pitsanulok province., and has been introduced Bangkeaw, a Thai special breed, through out Thailand. It has a outstanding improvement of breeding development that follows the good standard of Thaiand breed. Therefore, there is no doubt that this can make this breed so welknown. It has been established in year 1989 in Phitsanulok. The name of people who was involved in establishing this breed.Khun Prathum and Khun Supavadee Kongjareon Pioneer Team : Khun Teaung KongjareonAt present this dog is registered in the Thailand dog Development Centre in Phitsanulok Where is located in town at 6/30 Thammabucha Rd.Soi 1 A.Muang Phitsanulok 65000,
closed to Prasirattana Mahathatwikarn temple or Watyai. This temple is very welknown in Phitsanulok and is the place that has a high respective Image Budha. Khun Prathum and Khun Supavadee Kongjareon Tel: +66 55 304 066,+66 1 972 6683, +66 9 268 1326

Thai Bangkaew Dog
Breed from Thailand achieves international recognition

Last April, the Thai Bangkaew Dog became the latest breed accepted by the FédérationCynologiqueInternationale (FCI). “It was a long process until the recognition of the association”, tells the breeder Jetsada Sangjan, who lives in Phitsanulok, province in the central region of Thailand, where this breed was originated. Since 1989 a group of enthusiasts worked for is recognition. It is believed that the breed traces its ancestry back to a cross, occurred during the 1950s, between a female dog owned by a Buddhist abbot’s, LuangPuhMak, and a feral dog (street dog with wild behavior). ”He was very kind to the animals -- several species of animals took refuge there”, explains Sangjan. Few years later, the dogs are bred widely in the province. Currently, Thailand have 5 Thai Bangkaew Dog breed clubs and there are dogs of this breed in foreign countries  Thai Bangkaew Dog measures from 41 up to 55 cm at the withers, its hair is moderately long on body, and is always white, with one or two more colors (red, tan, fawn, lemon, grey or black). “It is very active, sociable with other animals and slightly aloof towards strangers”, says Sangjan. Puppies are sold for 20,000 – 50,000 Baht. The breeder Mr.Jetsada Sangjan can be contacted by the e-mail jetsada41@hotmail.com
081-9726683

Petch Nil

bangkaew Brazilian Pet Magazine Cães & Cia (Dogs And Company, in English – www.caes-e-cia.com.br).

THAI BANGKEAW CHIEN (une race spéciale)

เมืองไทย MuangThai

เมืองไทย พ่อพันธุ์สุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว คอกชุมแสงสงคราม : MuangThai.Chumsangsongkram

THAI BANGKEAW CHIEN (une race spéciale)
Aussi connu simplement comme le Bangkaew et le déterminer, le Bangkaew chien thaïlandais est une race intelligente, fidèle et protecteur. Mais comment savez-vous si vous êtes prêt à acheter un animal de compagnie, et si cette race est bon pour vous? Cette information est absolument nécessaire de prendre la décision d'acheter un animal de compagnie.
Histoire
L'origine exacte du chien Bangkaew Thai n'a pas été bien documentés. Les amateurs croient que le chien Bangkaew Thai remonte aussi loin que le 18ème siècle et est descendu de divers Spitz et chien de berger races, même si cela n'a jamais été prouvé scientifiquement ou autrement.
Tout au long de son histoire, le chien Bangkaew Thai a été le plus couramment utilisé pour la chasse, le suivi et la récupération de jeu à la fois sur terre et dans l'eau, et comme un chien de garde et de protection, ce qui prouve ses aptitudes supérieures pour travailler dans les pires terrain tout en assurant la protection et la camaraderie.
Aujourd'hui, alors que le chien Bangkaew Thai a atteint une popularité régionale comme la chasse, de travail et chien de compagnie, la race reste extrêmement rare en dehors de sa Thaïlande natale.

 

Traits de personnalité
Mieux connu pour son caractère vif et sortant, le chien Bangkaew Thai préfère se tenir occupé avec le travail ou jouer à tout moment. Ces chiens se développent sur la relation solide et fiable avec les humains, et aiment à recevoir l'attention et de jouer le rôle de tuteur. Cette race est très intelligent, mais têtu, trop confiant, et quelque peu indépendante, crée des difficultés dans la formation. Comme un animal de compagnie, le chien Bangkaew Thai est fidèle, aimante et affectueuse. Le chien Bangkaew Thai n'est pas adapté pour l'intérieur à temps plein ou la vie en appartement, comme il aime passer du temps à l'extérieur, en prenant de longues promenades et de détente, et d'avoir beaucoup d'espace pour se promener, courir et jouer.
Train-capacité
En raison de son attitude obstinée, trop confiant, et indépendante, le chien Bangkaew Thai peut s'avérer plutôt difficile à former. Cette race est connue pour la culture ennuyé et impatient avec des exercices et des tâches répétitives et peut être particulièrement difficile pour cambriolage.
Établir la domination immédiate, la confiance et le respect est la clé de la formation avec succès le chien Bangkaew thaïlandais. Ces chiens ont besoin d'un gestionnaire expérimenté, confiante et forte avec une approche sévère et grave à des exercices et des tâches répétitives.

Avantages et inconvénients de la race
Il ya beaucoup d'avantages à posséder un chien de Bangkaew thaïlandais. Ces chiens actifs et aventureux sont toujours sur la brèche, et souvent assez amusant et divertissant à regarder tout à jouer. Lorsqu'il est correctement socialisés dès leur plus jeune âge, le chien Bangkaew Thai s'entend bien avec les enfants et les animaux non-chien, connu pour son approche douce et tendre pour les petits enfants. Cette race est alerte, de protection et territoriaux, ce qui rend une montre incroyable et chien de garde en annonçant l'arrivée des invités et des visiteurs indésirables, et de servir de moyen de dissuasion pour les éventuels intrus. Le chien Bangkaew Thai est fidèle, aimante et affectueuse, faire un excellent chien de chasse et de travail, animal de la famille, et son compagnon ressemblent.
Malheureusement, il ya aussi des inconvénients à posséder un chien de Bangkaew thaïlandais. Cette race énergique et sportive nécessite de grandes quantités d'exercice quotidien et d'espace pour courir et jouer à l'extérieur, en particulier lorsqu'ils sont sous l'âge de deux ans. Toute personne désireuse d'acheter cette race manque la quantité suffisante de temps et d'espace à consacrer à la chien est fortement conseillé de ne pas le faire. Un chien Bangkaew thaïlandais de ne pas recevoir la bonne quantité d'exercice et de l'espace agira souvent par la destruction de biens, de mâcher, creuser, aboyer, gémir, et en ignorant la formation de base comme effraction.
Le chien Bangkaew Thai n'est pas recommandé pour les ménages avec les autres chiens. Même avec une bonne socialisation dès le plus jeune âge, cette race est connue pour montrer de l'agressivité excessive, la domination et la jalousie envers les autres chiens.
Comme la plupart des races de Spitz, le chien Bangkaew Thai a un pelage épais et qui nécessite une attention quasi constante comme le brossage et le toilettage afin de les empêcher de s'emmêler et de maintenir son aspect attrayant.
Comme mentionné précédemment, le chien Bangkaew Thai reste extrêmement rare en dehors de sa Thaïlande natale et peut s'avérer très difficile à obtenir. Les personnes qui cherchent à acheter cette race se heurtent souvent à des défis tels que l'impossibilité de trouver un éleveur, des prix très élevés, et étant placé sur les listes d'attente sont longues.
Problèmes de santé courants
Alors que le chien Bangkaew Thai est généralement connu comme une race saine et copieux, ils ne souffrent de quelques problèmes de santé, y compris: dysplasie de la hanche, probabilité de développer un cancer, une maladie du foie, une infection chronique de l'oreille, l'atrophie progressive de la rétine, la cataracte, la cryptorchidie - échec de l'un ou des deux testicules à descendre complètement, et le ballonnement.
Résumé de Thai Bangkeaw chien
Le chien Bangkaew Thai est une race de chien asiatique. C'est un chien de taille moyenne de type Spitz.
Origine: Thaïlande
Classification supérieur: Chien
Tempérament: Actif, dévoué, attentif, Agile, protection, Intelligent
Taille: Mâles: 46-56 cm, Femelle: 41-51 cm
Poids: Mâle: 18,1 à 20,4 kg, Femme: 15,9 à 18,1 kg
Couleurs: gris et blanc, rouge et blanc, noir et blanc, blanc et feu, marron et blanc


OriginThailand
Higher classificationDog
TemperamentActive, Devoted, Watchful, Agile, Protective, Intelligent
HeightMale: 46–56 cm, Female: 41–51 cm
WeightMale: 18.1–20.4 kg, Female: 15.9–18.1 kg
ColorsGray & White, Red & White, Black & White, White & Tan,Brown & White
QR CODE Thai bangkaew dog of Chumsangsongkram kennel QR Code คอกชุมแสงสงคราม
www.chumsang.net

QR-CODE Thai Bangkaew dog of Chumsangsongkram kennel phitsanulok , Thailand . 


Great Taro, beautiful Champion! ChumSangSongKram Kennel
The First breeder and The First Thai BangKaew Dog kennel
in Thailand.

MuangThai of Chumsangsongkram เมืองไทย พ่อคุณเพชรเงิน คุณเพชรทอง และ คุณเพชรรุ่ง กินอาหารอย่างอารมณ์ดี ณ บ้านปู่เทือง คงเจริญ (คอกชุมแสงสงคราม)

 

Holland Thai bangkaew lukhin ChumSangSongKram kennel Phitsanulok Thailand by Mr Huub van ham HollandUSA Khun Susan Visit Cumsangsongkram

Norway
(Mr. Tone Reidun Langhelle and Mrs. Kare Langhelle) Visit chumsangsongkram The First Thai BangKaew Dog kennel

Japan Chumsangsongkram kennel

タイbangkaew 犬 Chumsangsongkram kennel 小屋ピサヌローク、タイ。 & Kru Bua Visit Thai bangkaew dog Chumsangsongkram Kennel

SIRE : PetchNil.chumsangsongkram
พ่อ : เพชรนิล คอกชุมแสงสงคราม

 

Lukhin หลักหิน สุนัขบางแก้ว คอกชุมแสงสงคราม

 

DAM : Phumjai.chumsangsongkram
แม่ : ภูมิใจ คอกชุมแสงสงคราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)


SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er  B – 6530 Thuin (Belgique) 26.05.2011/EN FCI-Standard N°358
______________________________________________________________________________

 

 

 

THAI BANGKAEW DOG

TRANSLATION: Revised by Renée Sporre-Willes and Paul Stanton (EN).      

This illustration does not necessarily show the ideal example of the breed.

HEAD

CRANIAL REGION:
Skull: The skull is wedge-shaped and should be strong, fairly broad but not coarse, and in proportion to the body.
Stop: Clearly defined, but moderate.

FACIAL REGION:
Nose: Black and in proportion to muzzle.
Muzzle: Of medium length, broad at base and tapering toward tip. Nasal bridge should be straight.
Lips: Tight with dark and full pigmentation.
Jaws/Teeth: Upper and lower jaws are strong and with full dentition. Scissors bite. A pincer bite is tolerated.
Eyes: Medium sized, almond shaped. Colour should be black or dark brown.
Ears: Small, in proportion to head, set on rather high but not too close together, triangular with tips slightly pointed, erect and pointing forward, only slightly hooded.

NECK: Strong, muscular, blending smoothly into shoulders, proud carriage.

BODY:
Back: Viewed in profile, straight and level.
Loin: Strong and broad.
Croup: Moderately sloping.
Chest: Fairly wide, deep, well let down between forelegs and extending to the elbows, ribs well sprung but never barrel shaped.
Underline and belly:The belly is only slightly tucked up.

TAIL: Moderately long, well feathered, thick towards the base, well set on and carried with moderate upward curve over back.

 

 

COLOUR: White with well defined patches. Often in any shade of ‘lemon’, red, fawn, tan, or grey, with or without more or less blackened hair tips, even to the extent of looking tri-coloured, also white with solid black patches. Any shape or distribution of patches accepted, but symmetrical markings on head, covering eyes and ears, preferred, with or without a dark mask and preferably with a white marking around the muzzle. Slight ticking in the white is permissible in an otherwise excellent specimen.

SIZE:
Ideal height at the withers
Males:    Minimum 46 cms, maximum 55 cms.   
Females: Minimum 41 cms, maximum 46 cms.

FAULTS:
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

 • Muzzle too broad.
 • Light coloured nose.
 • Large round eyes.
 • Light eyes.
 • Large ears.
 • Roach back.
 • Swayback.
 • Tail carried close on back.
 • Tail that falls to either side.
 • Lack of ruff and feathering on back of forelegs.
 • Movement paddling or waving.
 • Oversized or undersized.

SEVERE FAULTS:

  • Missing more than 3 teeth.

   

 

ORIGIN: Thailand.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 14.04.2011.

UTILIZATION: Companion dog.

FCI-CLASSIFICATION:             Group             5 Spitz and primitive type.
Section 5 Asian Spitzes and related breeds.
Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Bangkaew Dog is an old breed that originated from the Bangkaew village, in Thanang-ngam area in the Bang-rakam district of Phitsanulok province in Thailand. The breed traces its ancestry back to a cross between a Buddhist abbot’s local black & white female dog and a now extinct wild dog producing today’s breed.
In 1957, selective breeding from single litters produced the generations seen today. The Thai Bangkaew Dog is regarded as a precious heritage of Phitsanulok province. The dogs are bred widely in the province and have become so famous nationwide that they now are bred in every part of Thailand.

GENERAL APPEARANCE: The Thai Bangkaew Dog is a square built, well proportioned dog, never low on legs, with fairly wide and deep chest. It has a double-coat that should form a ruff around the neck and shoulders and a pluming tail, more pronounced in males than females. Males have larger bone than females.

IMPORTANT PROPORTIONS:
Length of body / Height at withers is 1 : 1. Length of legs slightly superior to depth of chest.

BEHAVIOUR/TEMPERAMENT: Alert, intelligent, loyal, watchful and obedient. The breed is easy to train. It could be slightly aloof towards strangers.

 

 

LIMBS

FOREQUARTERS:
Shoulder: Moderately laid back and well muscled.
Upperarm: In balance with shoulder angulation.
Forearm: Straight and strong, parallel when viewed from front.
Metacarpus (Pastern): Short with only a slight slope.
Forefeet: Rounded, arched and tightly knit.

HINDQUARTERS:
Thigh:Angulation in balance with that of forequarters and strongly muscled.
Stifle (Knee): Well angulated.
Hock joint: Well let down.
Metatarsus (Rear pastern): Viewed from behind, perpendicular to the ground.
Hind feet: As forefeet.

GAIT / MOVEMENT: Flexible and strong movement with good reach and drive, but never with exaggerated reach, drive and speed, keeping level topline and proud carriage of head and tail. Front- and hind legs parallel. Front-and rear movement tend to single-tracking when speed is increased.

COAT:
Hair: Double coat. Guard coat straight and coarse, undercoat soft and dense. Moderately long on body, longer around neck and shoulders forming a ruff that is more pronounced in males than in females. Back of forelegs covered with feathering diminishing to pasterns. Backside of hindlegs covered with long hair to the hocks. Coat length never to be so exaggerated as to obscure the body shape. The coat is short on head and front of legs.

 

 

 

 • All white coat colour or with just some ticking.

DISQUALIFYING FAULTS: 

 • Aggressive or overly shy dogs.
 • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall

     be disqualified.

 • Overshot or undershot bite.
 • Drop ears.
 • Natural stubbed tail.
 • Curled or kinked tail.
 • Short or smooth coat.
 • Solid coat colour with only slight white markings.

N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

 

 

 

 


 


 


 

ท่านพลเอกอัธยา สุคนธสิงห์ จองลูกชาย หลักหิน & ถุงเงิน คอกชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

(ลูกชาย ท่านนายพล) A1 Male Thai bangkaew Chumsangsongkram Phitsanulok Thailand
A1 ลูกหลักหิน & ถุงเงิน

 

 

ข่าว
ลิงค์จำเป็น  
 
ฟังวิทยุ (วิทยุออนไลน์)
ดูทีวี (ทีวีออนไลน์)
อื่นๆ
ขายของ ประกาศ โปรโมท
ขำขัน
แอพ facebookสนุกๆ
เล่นเกมฮิต
ชุมนุมนักเขียน
คำนวณอายุของหมา
คำนวณอายุแมว
คำนวณหาไขมันค่าBMI
คำนวณอายุ
คำนวณหาเปอร์เซนต์
ดาราเดลี่
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เนชั่น
มติชน
ไทยแลนด์เดลี่
คมชัดลึก
เดลินิวส์
อ.ส.ม.ท
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นสุดสัปดาห์
บางกอกโพสต์
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
thailandsportonline
สยามสปอร์ต
ดูทีวีผ่านเน็ตทั่วโลก

 

 

 

 


 

 

Thai bangkaew dog chumsangsongkram kennel Phitsanulok , Thailand คอกชุมแสงสงคราม
ChumSangSongKram Kennel http://www.chumsang.net The First breeder and The First Thai BangKaew Dog kennel in Thailand.
This is the first pioneer dog group of the history of Bangkeaw which comes from Pitsanulok province., and has been introduced Bangkeaw,
a Thai special breed, through out Thailand. It has a outstanding improvement of breeding development that follows the good standard of Thaiand breed.
Therefore, there is no doubt that this can make this breed so welknown.
It has been established in year 1989 in Phitsanulok. The name of people who was involved in establishing this breed.Khun Prathum and
Khun Supavadee Kongjareon Pioneer Team : Khun Teaung KongjareonAt present this dog is registered in the Thailand dog Development Centre
in Phitsanulok
Where is located in town at 6/30 Thammabucha Rd.Soi 1 Muang Phitsanulok 65000,
closed to Prasirattana Mahathatwikarn temple or Watyai. This temple is very welknown in Phitsanulok and is the place that has a high respective
Image Budha.
Khun Prathum and Khun Supavadee Kongjareon
Tel: +66 55 304 066,+66 1 972 6683,
+66 9 268 1326

สุนัขทรงเลี้ยงส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ชื่อ " คุณเพชรเงิน " วัยเพียง 9 เดือน เพศผู้ ซึ่งทรงเลี้ยงตั้งแต่เล็กจากคอกชุมแสงสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก "คุณเพชรเงิน" สุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์บางแก้ว ของ "พระองค์ภา" พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานประกวดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้ว ครั้งที่ 3 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

 
Thai bangkaew dog of Chumsangsongkram